Dansavdelningen presenterar årligen cirka 20 föreställningar. Dessa kan vara egna produktioner i samarbeten med olika kompanier och andra institutioner;  gästspel via Dansnät Sverige, samarbeten i vårt eget hus, med Norrlandsoperans symfoniorkester etc.

Till programmet

Dela: