Under hösten 2021 driver Dans i Västerbotten ett Communitydansprojekt med Skellefteås medborgare i fokus. För alla Skellefteåbor från barn till senior.

Dans i Västerbotten vill genom ett communitydansprojekt med medborgarna i fokus ställa frågor om staden Skellefteå, identitet och tillhörighet. I projektet får amatörer hjälp att skildra och förmedla sin berättelse eller en angelägen fråga tillsammans med en professionell konstnär. Projektet ämnar låta medborgarna ge sin bild av vad ett nytt kulturhus betyder för dem, vilka förväntningar som finns och vilka berättelser som ligger till grund för det kulturliv som staden hittills skapat.

För invånarna kan den lokala närmiljön, i detta fall Sara Kulturhus, innehålla kopplingar till särskilda händelser, känslor, fenomen eller viktiga frågor de vill lyfta. Förhoppningen med detta projekt är att medborgarna genom processen kan ladda platsen med nya minnen. Med projektet finns önskan om att en bra dialog förs mellan staden, platsen och viljan till engagemang och söka svaret på vad medborgarna önskar för den kulturella framtiden.

Det här är communitydans:

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär som utgår från invånarna på en specifik plats och lyfter fram deras berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar:

  • målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • vägen är lika viktig som målet
  • dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • demokratiska metoder används
  • platsen för projektet är ofta en utgångspunkt i arbetet

Ett vanligt missförstånd är att communitydans är samma sak som amatördans. Här finns betydande skillnader både i process och produkt. I communitydans får deltagarna möjlighet att göra betydande konstnärliga val. Ofta utgår arbetet från deltagarnas egna erfarenheter, berättelser och tankar. Deltagarna har också möjlighet att utgå från sina egna rörelsespråk och intressen, och påverka processen.

Om det koreogafiska arbetet:

Mickael Strid, dansare och koreograf har under många år arbetat i flera communitydansprojekt och är den koreograf som kommer att leda grupperna under 8 veckor.

Under träffarna får deltagarna hjälp att skildra och förmedla sina berättelser och eller frågor om platsen och staden. Arbetet sker i nära kontakt med Koreografen som genom sin yrkeskunskap leder grupperna till en publik föreställning tänkt att visas upp i de publika utrymmena på Sara Kulturhus under november 2021. Hur den slutgiltiga föreställningen kommer att bli vet vi inte nu. Målet är utveckling genom möten – via dansen.

Kopplat till projektet finns även en lokal dansare/danslärare med en koordinatorsroll och koreografiskt bollplank till koreografen samt en musiker med lokal koppling som kommer att skapa musik till föreställningen.

Så når vi målgrupperna:

Vi söker kontakt med grupper i Skellefteå stad och kommun. Vi samarbetar därför med nyckelpersoner från kommunen inom olika ålderskategorier för att nå  önskade målgrupper. Under våren 2021 inleds arbetet där koreografen etablerar dessa kontakter samt inventerar lämpliga mötesplatser för grupperna. Ett introduktionstillfälle planeras innan sommaren 2021 då grupperna träffar koreografen för första gången.

Utvecklande verksamhet

Dans i Västerbotten arbetar ständigt med att hitta nya perspektiv och arbetssätt för att presentera dans för alla medborgare i Västerbotten. Detta projekt är ett sätt att låta ”icke dansare” ta del av konstformen dans. Det är också ett unikt sätt att ge en kommun möjligheten att utöka kulturintresset hos många människor samtidigt. Att engageras, inspireras och utvecklas tillsammans är ledord i projektet.

Dans i Västerbotten har en gång tidigare arbetat i communitybaserat projekt och detta arbetssätt är någonting som vi vill utveckla. Arbetssättet har fungerat bra i andra delar av landet och är en självklar utveckling i det strategiska arbetet inom Dans i Västerbotten.

 

Dela: