Stabat Mater

Storslagen konsert med kör och solister

Det handlar om musik som varsamt patinerats genom seklerna och som blivit ett av passionstidens mest älskade verk. Med korister från Storuman/ Stensele och Vilhelmina samt solisterna Susanna Levonen och Veronica Janunger-Sjöberg. Musiken spelas av en stråkensemble ur NorrlansOperans Symfoniorkester.

Information

Titel:
Stabat Mater
Längd:

Priser

Ordinarie:
190 kr
Student:
130 kr
Ungdom till och med 19 år:
60 kr
Pensionär:
130 kr
Scenpass:
150 kr

Tidigare tillfällen

– Konsertsalen, Norrlandsoperan
– Stensele kyrka Biljetter köps på plats, ej via NorrlandsOperan
– Vilhelmina kyrka Biljetter köps på plats, ej via NorrlandsOperan.

Den italienske tonsättaren Giovanni Battista Pergolesis´ oändligt vackra Stabat Mater dolorosa – Modern stod sörjande – beskriver Jungfru Marias motstridiga känslor när hon står vid korset och ser upp på sin son Jesus. Lika gripande som när den skrevs, lika aktuell är den idag för att gestalta vår tids oro och sorg, men också för att ingjuta en strimma av hopp.

Det handlar om musik som varsamt patinerats genom seklerna och som blivit ett av passionstidens mest älskade verk. Verket är ursprungligen komponerad för två röster, men vi väljer att gestalta den med både kör och solister. Faktum är att Pergolesi tillskrivits tonsättningar som senare visat sig vara skapade av andra. Men vad Stabat Mater beträffar kan man med all säkerhet slå fast att han verkligen skrivit verket, som tillkom under slutet av hans livsgärning (1736).

Shaker Loops
Shaker Loops är ett av den amerikanske tonsättaren John Adams mest omtyckta och nyskapande verk. Egentligen skrivet för septett (1978) men fick 1983 sitt slutliga format som musik för stråkorkester. Adams beskrivs ofta som minimalist och musiken är repetitiv i sin struktur men kanske mindre formbunden i karaktären än sina samtida och ofta jämförda tonsättarkollegor Terry Reich och Philip Glass. Musiken, som bär spår av äldre tiders kyrkomusik, är både vacker, rofylld, svängig och expressiv – och definitivt lätt att ta till sig.

Om kören
Koristerna består av sångare ur Mariakören från Storuman/Stensele och Vilhelmina kyrkokör. Mariakören är en mindre damkör som ständigt är i rörelse och med en omfattande verksamhet. Under senhösten gjorde de bland annat en konsertresa till Tyskland och är en viktig del i det lokala musiklivet i Storumans kommun. Vilhelmina kyrkokör är blandad kör med ca 35 medlemmar. Kören bidrar i hög grad till det aktiva musikliv som finns i och repertoaren är mångsidig, med traditionell kyrkosång, gospel, profan musik, sång med lokalanknytning med mera. Kvaliteten hålls hög med hjälp av bland annat kurshelger med fokus på röstvård och tonbildning. De flesta av medlemmarna är amatörer, ett fåtal läser noter, men kompenserar detta med att vara ambitiösa och entusiastiska för nya utmaningar.

Vad som också bidrar till sångarglädjen och den goda atmosfären i kören, är bland annat kontakten och samverkan med de vänkörer som Vilhelmina kyrkokör har i Norden.

 

 

Dela: