Norrlandsoperans musikstipendium 2019

Norrlandsoperans Symfoniorkester har sedan 2008 delat ut ett musikstipendium. Stipendiet delas ut till en elev, verksam inom någon av musikskolorna i Västerbottens län, som visat en musikalisk begåvning av betydande art.

Samtliga ansökningar kommer att bedömas av en jury, bestående av tre musiker ur Norrlandsoperans Symfoniorkester.

Stipendiet kan sökas av elever upp t o m 19 år. Ansökan görs genom att skicka in ett personligt brev samt en inspelning omfattande minst tre minuter (och maximalt 10 min). Kom ihåg, vi bedömer inte inspelningskvaliteten utan spelet, musikaliteten.

Sista ansökningsdag är 2 augusti 2019

Maila din ansökan till notbiblioteket
Märk mailet med Musikstipendium 2019.

Stipendiejuryn kommer att meddela sitt beslut senast den 4 september 2019. Stipendiesumman är på 10 000 kr. Stipendiet kommer att delas ut vid samspelskonsert 2019/2020.

Vinnare av stipendiet 2016-2018 får inte ansöka denna gång.

 

 

Dela: