Norrlandsoperan Musik

I Norrlandsoperans uppdrag ingår att främja och verka för hela länets musikliv. Det operativa ansvaret för detta ligger till stor del hos Norrlandsoperans musikavdelning. Uppdraget omfattar konsertproduktion, stödaktiviteter till länets arrangörer, pedagogiska insatser, utvecklingsprojekt och internationellt utbyte. Målet är att utveckla musiklivet och sträva efter hög konstnärlig kvalitet.

Turnéer i länet

I dialog med lokala arrangörer tar Norrlandsoperan årligen fram ett utbud bestående av ett antal produktioner för turné i regionen. Produktionerna ges som offentliga föreställningar samt som föreställningar för skolor och omsorg.

Genom att samarbeta med flera lokala arrangörer, föreningar och organisationer i länet kan Norrlandsoperan verka för ett levande kulturliv i hela regionen. En av våra viktigaste kanaler är arrangörsföreningen MOTILI där vi i samråd tar fram ett antal föreställningar för länsomfattande turné.

Vi arbetar ofta med frilansande ensembler men också med Norrlandsoperans Symfoniorkester, antingen i sin helhet eller i mindre konstellationer.

Musik för barn och unga

Norrlandsoperan verkar för att barn och unga ska få uppleva och utöva kultur var de än befinner sig i regionen. En stor del av verksamheten riktar sig därför till barn och ungdomar inom förskolor, grundskolor, gymnasium samt musik- och kulturskolor. Utöver turnerande föreställningar initierar vi i ett antal projekt som har till syfte att stärka unga musikers eget skapande.

För dig som är arrangör och/eller arbetar med kultur för barn & unga i Västerbotten presenterar vi ett antal föreställningar varje spelår.

Dela: