Sálajiegŋa – Åsa Stjerna

Sálajiegŋa – Åsa Stjerna

Under vattenytan i utkanten av en av Sveriges största glaciärer, Sálajiegŋa, undersöker forskare den allt högre takten av avsmältning. Åsa Stjernas andra utställning i Vita kuben – Sálajiegŋa, baseras på forskning om kalvning vid glaciären där data från undervattensmikrofoner och tidsförloppsbilder sammanfogats till ett arktiskt synkroniserat ögonblick.

Fri entré

Information

Titel: Sálajiegŋa – Åsa Stjerna

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Verket bygger på data från en expedition ledd av glaciologen Nina Kirchner 2020.

Medan det visuella skiktet förändras med vädret: moln drar förbi, en plötslig dimma, nattens mörker och gör det omöjligt att registrera kalvningar hörs under vattenytan glaciärens små förändringar in i minsta detalj.

Åsa Stjerna

Åsa Stjerna är en svensk konstnär som använder sig av installation, ljud och lyssnande i sin konstnärliga verksamhet. Genom platsspecifika installationer kan hon genom ljudets potential synliggöra en plats dolda narrativ. Stjernas konst skapar kopplingar mellan dåtid och nutid, det lokala och det globala, det mänskliga och det mer än mänskliga. Genom ljudet söker hon förmedla en känsla av platsen som komplexa ekologier.

Bilddetalj från Sálajiegŋa
– audivisuell flerkanalig installation. Foton Åsa Stjerna.

 

Dela: