Symposium i projektet How to die – Inopiné

The Displacement Curriculum – the symposium

Arkitekthögskolan och Mia Habib Productions välkomnar till ett symposium som är en del av projektet How to die – Inopiné, en samproduktion med Norrlandsoperan. Symposiet består av presentationer, dialoger och fysiska gruppövningar.

Fri entré

Information

Titel:
Symposium i projektet How to die – Inopiné
Längd:

Pris

Fri entré

Tid och datum

– Arkitekthögskolan, Umeå

Om klimatmigration i en nära framtid

The Displacement Curriculum – The Symposium bjuder in till transdisciplinärt, spekulativt tänkande kring klimatmigration som ett stundande, gemensamt scenario för mänskligheten. Symposiet demonstrerar metoder som utvecklats för projektet How to die – Inopiné. Mer specifikt  är det blandningen mellan kroppsliga förutsättningar och teoretiska decentreringar av fackkunskap som har format projektet. Symposiet reflekterar också över det pedagogiska format som framkom ur fusionen av diskursiva och fysiska övningar under en fyra dagars workshop där studenter från Arkitekthögskolan i Umeå deltog hösten 2019. I likhet med workshopen, som kommer att bli analyserad som en möjligt utgångspunkt för en utvidgad och experimentell pedagogik, är symposiet uppbyggt som en cykel av presentationer, dialoger och fysiska gruppövningar.


In English

The Displacement Curriculum – The Symposium

About climate migration in a near future

Umeå School of Architecture and Mia Habib Productions welcome you to a symposium which is part of the project How to die – Inopiné, a co-production with Norrlandsoperan. The symposium consists of presentations, dialogues and participatory physical practice.

The Displacement Curriculum – The Symposium invites transdisciplinary, speculative thinking around climate migrations as an impending, common horizon of humanity. The event demonstrates methods developed for the project How to Die – Inopiné: specifically, the blend of bodily conditionings and theoretical decenterings of disciplinary knowledge that has shaped this production. Moreover, it reflects on the pedagogical format borne out of this fusion of discursive and physical practice: in its first edition, a four-day workshop with students at the Umeå School of Architecture in the fall of 2019. Like the workshop itself, which shall be analyzed as the potential embryo of an expanded and experimental pedagogy, the symposium is a cycle of presentations, dialogues, and participatory physical practice.

Fri entré / Free admission

Dela: