Torbjörn Näsbom & Semmy Stahlhammer

Torbjörn Näsbom & Semmy Stahlhammer

Här bjuds på svensk och judisk folkmusik såväl som på Johann Sebastian Bach av två musikanter i absolut mästarklass.

Biljett köps på plats

Information

Titel: Torbjörn Näsbom & Semmy Stahlhammer

Tidigare tillfällen

Torbjörn är violinist och spelman både på fiol och nyckelharpa och bär på en imponerande låtskatt i direkt tradition efter uppländska storspelmän som Viksta-Lasse och Eric Sahlström, liksom från vår egen spelmanslegendar Sören Johansson, Dorotea. Violinisten Semmy Stahlhammer var förste konsertmästare på Kungliga Operan i Stockholm liksom lektor på Kungliga Musikhögskolan i 25 år och har som solist medverkat på mängder av inspelningar, turnéer, festivaler och master classes över hela världen. Semmy bär på ett judiskt arv och fortsätter även familjetraditionen i Stahlhammer Klezmer Classic Trio, som spelar just klezmer, som den judisk-östeuropeiska folkmusiken kallas. Både Näsbom och Stahlhammer är dessutom även utomordentliga och personliga Bachtolkare.

Dela: