Urban North är ett initiativ av Norrlandsoperan som tillsammans med andra aktörer lyfter urban kultur i Västerbotten. Urban North ska fungera som ett paraply – eller plattform om man så vill – för den urbana kulturen i vår norra landsände. 

På gång inom Urban North:


Resestöd / Travel support

Application for travel support to battles in Sweden

This travel support is intended for dancers living in Västerbotten county wanting to attend events elsewhere. You can apply for this travel support all year round!


URBAN NORTH stipendium/scholarship!

Nu är det dags att ansöka om Urban North stipendiet! Du som bor i Västerbotten och är mellan 13-25 år kan ansöka om 10.000 kr för att organisera ett offentligt kulturevenemang. Evenemanget ska ha urbant tema som tex graffiti eller annan urban konst, en konsert, ett dansbattle eller något annat du vill visa upp publikt. Du behöver inte själv vara konstnären/dansaren/musikern – men du kan vara det! Ansök så återkommer vi till dig om vi har några följdfrågor.

Evenemanget måste kunna genomföras under våren 2020. Med stipendiet kommer också tekniskt, planerings- och marknadsföringsstöd från våra producenter på Norrlandsoperan.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019

Ansök


The scholarship is for organizing and presenting a cultural event, focusing on urban art- and cultural expressions. We will give you (aged 13-25 years) SEK 10 000 to organize and present a public cultural event. You can apply as an individual or as a group of friends. The event you would like to present should be focused on mainly urban/hip hop expressions, for example, a graffiti-workshop, a dance battle, a concert – or something else that you really have an interest in showing the audience. You don’t have to be the artist yourselves – but you can be! Apply with your ideas and we’ll get back to you with follow up questions if needed.

The event must take place during the spring of 2020. With the scholarship also comes some technical-, planning- and marketing support from our producers at Norrlandsoperan.

Last day for application is 31 October 2019.

Apply


 URBAN NORTH residens 2020!

Vill du skapa ett urbant dansverk? Det här är din chans!

Under våren 2020 erbjuder Norrlandsoperan produktionsstöd och residens för urbana dansproduktioner. Residenset erbjuds till dig som bor i Norrbotten, Västerbotten eller Västernorrland.

Residenset är en möjlighet för dig som koreograf/dansare/mindre grupp att göra research, öva och få mentorskap och stöd från Norrlandsoperans dansavdelning. Vi ger dig studioutrymme, teknisk support och professionell hjälp med ljus, ljud och dramaturgi. Residenset är perfekt för dig som vill arbeta med ett kortare dansverk på ca 5–15 minuter. Du kan ansöka individuellt eller som del av en grupp med 2 personer, se nedan för mer information.


Ansök under hösten 2019. Skicka bara ett mail med information om vem du är och dina tankar och idéer till minna.lindahl@norrlandsoperan.se.

Alternativ 1: Residens för 1 person. 30 000 kr i produktionsstöd, plus teknisk support, mentorskap och studioutrymme som nämnts ovan.
Alternativ 2: Residens för 2 personer som arbetar som grupp. 60 000 kr i produktionsstöd, plus teknisk support, mentorskap och studioutrymme som nämnts ovan.


Do you want to create an urban dance piece? This is your chance!

During the spring of 2020, Norrlandsoperan offers production support and residency for urban dance productions. The residence is offered to those who live in Norrbotten, Västerbotten or Västernorrland.

A residency is an opportunity for you as a choreographer/dancer/smaller group to do artistic research, rehears and to get mentoring and support from Norrlandsoperan’s Dance Department. We give you studio space,  technical support and professional help with light, sound, and dramaturgy. This residency is perfect for you who’d like to work on a shorter piece, 5-15 minutes. You can apply as an individual or as a group of 2 persons, see below for more information.

Apply during the autumn of 2019. Just send an email with some information on who you are and your thoughts and ideas to minna.lindahl@norrlandsoperan.se.

Option 1: residency for 1 person. SEK 30 000 in production support, plus technical support, mentoring and studio space as mentioned above.

Option 2: residency for 2 persons working as a group. SEK 60 000 in production support, plus technical support, mentoring and studio space as mentioned above.


 

Dela: