För andra året i rad utlyser NorrlandsOperan i samband med URBAN NORTH ett stipendium. I år tilldelas stipendiet en ung person eller en grupp unga som vill genomföra ett evenemang. Alla mellan 13-25 år, boendes i Västerbotten, som är verksamma inom ung urban kultur är välkomna att söka stipendiet. Stipendiet är på 5000 kr och pengarna är tänkta att stötta unga att arrangera kultur i publika sammanhang. Vinnaren har förutom det ekonomiska bidraget också möjlighet att utan kostnad använda ett scenrum på NorrlandsOperan och ta hjälp av scentekniker.

NorrlandsOperan har instiftat Urban North-stipendiet för att uppmuntra ung urban kultur, med fokus på dans, musik och graffiti. Ett av NorrlandsOperans uppdrag är att utveckla, förnya och tillgängliggöra den scenkonst och konst som finns representerad hos oss. Att nå barn och unga är särskilt uttalat och då med betoning på att främja deras delaktighet i vår verksamhet. Att genom ett stipendium stödja unga kulturutövare är därför ett naturligt steg för NorrlandsOperan.

Ansökningstiden har gått ut.

Dela: