När Norrlandsoperans nya chefdirigent Elim Chan gör sin första konsert genomsyras programmet av starka känslor. Vårens sista konsert avslutades med Tjajkovskijs fjärde symfoni. Med hans femte hälsas publiken varmt välkommen till en ny säsong av spännande musik – från ljuvliga lyckorus till stor dramatik.

Norrlandsoperans nya chefdirigent Elim Chan vill lära känna svensk musik. The Garden of Delights av B Tommy Andersson (f 1964) uruppfördes som beställningsverk av Kungliga Filharmonikerna 2009 och har sedan dess blivit ett mycket populärt stycke i svensk orkesterrepertoar. Titeln är inspirerad av renässanskonstnären Hieronymus Bosch. Hans häpnadsväckande tavlor väcker ofta både fascination och motvilja hos betraktaren. Precis så omväxlande och fantasieggande är Anderssons musik – full av nyfikenhet, glädje och spänning.

Ett melankoliskt och drabbande känsloregister kännetecknar verket Dooryard Bloom för bariton och orkester, skrivet av den amerikanska tonsättaren Jennifer Higdon (f 1962). Stycket handlar om förlust och sorg utifrån en dikt av poeten Walt Whitman och har aldrig tidigare spelats i Umeå. Som solist hör vi barytonen Gabriel Suovanen, känd för Umeåpubliken för sin rolltolkning av professor Charcot i operan Blanche & Marie 2014.

Pjotr Tjajkovskijs (1840-1893) femte symfoni binder samman kvällens konsert. Symfonin talar som så ofta hos Tjajkovskij till själens alla olika skrymslen och vrår. Här ryms såväl det ljusa, varma som det mörkt dramatiska. Vårprogrammets sista konsert avslutades med Tjajkovskijs fyra. Med femman hälsas Norrlandsoperans publik varmt välkommen till en ny musiksäsong!

Text: Hedvig Ljungar

Dela: