A view from the other side – IC98

  • Konst

A view from the other side – IC98

Fri entré

Information

Titel: A view from the other side – IC98

Pris

Fri entré

Tid och datum

  • Vita kuben

Tidigare tillfällen

A View from the Other Side kan sägas vara en lek med tid, väder och natur som huvudpersoner.

Filmen visar hur Gylichs doriska pelargång i Åbo, byggd år 1836, förändrats genom århundraden. Ursprungligen fanns det marknadsstånd bakom kolonnerna där fiskare sålde lokalt fångade produkter. Därefter har pelargången bland annat fungerat som basar, restaurang, café och bensinstation för att i slutet av 2010-talet säljas till en privat ägare. 

Tidens ständiga flöde är ett centralt tema i verket, vid sidan av historiens ihållande närvaro. Här är stadens nutid och framtid sammanflätade med den byggda miljöns och naturens mångfaldiga ekologier. Det offentliga rummets betingelser belyses också då man kan relatera till migration och hemlöshet.

IC-98 grundades 1998 och består av konstnärerna Patrik Söderlund och Visa Suonpää. De bor och arbetar i Åbo, Finland. Med en bakgrund inom bildkonst och kulturstudier har IC-98:s 24-åriga samarbete utmynnat i konstnärspublikationer, plats- och kontextspecifika projekt och interventioner, animerade rörliga bildinstallationer, kortfilmer och olika offentliga uppdrag. IC-98 fick Finska Statens konstpris 2009 och representerade Finland på Venedigbiennalen 2015. Deras verk har visats flitigt på museer, biennaler och festivaler i Europa, Asien och Amerika. De samarbetar ofta med forskare och andra konstnärer.

Dela: