Agnes Meyer-Brandis

The Moon Goose Colony

Agnes Meyer-Brandis poetiskt-vetenskapliga undersökningar knyter ihop fakta, fantasi, berättande, myt, dåtid, nutid och framtid i sin film The Moon Goose Colony. Välkommen på vernissage fredag 3 maj kl 16.30.

 

Information

Titel:
Agnes Meyer-Brandis
Längd:

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

– VERNISSAGE

Filmen är baserad på romanen The Man in the Moon, skriven av biskop Francis Godwin 1603, i vilken huvudpersonen flyger till månen i en vagn som dragen av ”mångäss”. Meyer-Brandis har aktualiserat detta koncept genom att föda upp elva mångäss, ge dem astronautnamn – Neil, Svetlana, Gonzales, Valentina, Friede, Juri, Buzz, Kaguya-Anousheh, Irena, Rakesh, Konstantin-Hermann – prägla dem på sig som gåsmoder och tränat dem för att flyga.

Filmen är en del av ett större projekt Moon Goose Analogue: Lunar Migration Bird Facility. Detta långa poetiska biologiska experiment startade konstnären Agnes Meyer-Brandis i början av 2011 på Pollinaria, en ekologisk gård i Abruzzo, Italien.Tanken var att föda upp och prägla mångäss, en mytisk migrationsfågel som reser mellan måne och jord.

Tillsammans med en grupp ornitologer bestämde hon sig att bygga projektet på den hotade romerska gåsen, således ett försök att stödja överlevnaden både för den fiktiva och den verkliga fågeln.


Vårens curator: Carl Erik Engqvist

Carl-Erik Engqvist, vårens curator i Vita kuben

Carl-Erik Engqvist är konstnär och konstnärlig ledare för Humlab, ett tvärvetenskapligt digital humanistiskt laboratorium i Umeå.

Sedan 2006 har han arbetat med koncept och perspektiv relaterade till artificiell intelligens, robotik, nano- och bioteknik, spel och virtuella världar. Att undersöka mötet mellan andlighet och högteknologi, både samtida och spekulativ, är av stor betydelse för hans arbete. Han drivs också av ett starkt intresse för spel och spelutveckling, både digitalt och analogt. Engqvist anser att spelets multimediala natur har en stark potential, både som samtida konstnärliga projekt och som ett pedagogiskt verktyg.

De olika teknologierna såväl som utmaningarna kopplade till dem har regelbundet gett honom möjlighet och motivation att samarbeta med en stor mängd professionella både inom och utanför konstvärlden. Den mänskliga faktorn är en grundläggande orsak till att han i egenskap av konstnär arbetar inom Humlab, där han har varit baserad sedan hans M.F.A. examen från Umeå konsthögskola i 2009.

För närvarande fokuserar han på att undersöka den konstnärliga användningen av samt riskerna med artificiell intelligens.

… ”Genom sina utställningar ifrågasätter skaparna etablerade koncept och bygger upp förväntan, innan dörren till garderoben slängs upp! Restriktionerna av den ortodoxa hegemonin har upplösts och kombinerats till nya konstruktiva perspektiv, när de delar sin egen känsla av Förundran. /Curator Carl-Erik Engqvist

Läs hela tematexten här.

Dela: