Call of the void – Nicole Neidert

Svindlande scenkonst om den ensamma människans briljans, meningslöshet och ambivalens

Har du någonsin stått vid randen av ett stup, lutat dig över kanten och oväntat tänkt att du skulle kunna hoppa? Detta fenomen – en kort känsla av destruktivt begär, kallas för ”a call of the void” och utgör grunden för Nicole Neiderts verk.

Information

Titel: Call of the void – Nicole Neidert

Längd:

Priser

Ordinarie:
250 kr
Pensionär:
225 kr
Student / 19-26 år:
125 kr
Upp t o m 18 år:
80 kr

Tidigare tillfällen

Nicole Neidert är danskonstnären med fokus på artificiella uttryck, texturer och känslostormar. Hennes verk har förmågan att sömlöst glida mellan illusion och verklighet vilket formar hennes säregna estetik.

 

A call of the void är ett infall lika vanligt som oförklarligt. I denna ingivelse finns både känslan av kontrollförlust liksom en påminnelse om viljan att leva. Ett existentiellt fenomen som rymmer både ett mörker och en hoppfullhet, vilka båda sätter tonen i föreställningen.

Med inspiration från anime sci-fi och genom att använda poppingens animerade uttryck skapar Call of the void en artificiell värld. Här är det dansaren Anton Borgström som står i fokus och tillsammans med en drabbande ljudbild och expressivt ljus, glider verket mellan fiktion och verklighet.

Call of the void är en hisnande upplevelse där en tryckande intimitet och perceptiva illusioner är ständigt närvarande.

Nicole Neidert om att inspireras av anime

”I processen med Call of the void har vi inspirerats av anime-film. Anime tar sig ofta an livets och dödens teman med dynamisk och poetisk ton, de använder också långsamma utdragna sekvenser för att skapa känslomässig laddning eller belysa ett betydelsefullt ögonblick. Till exempel en tår som sakta rinner ner för en kind, zoomas in och får ta sin tid och fullt fokus. De små händelserna kan få lika mycket utrymme som en enorm, den där tåren kan vara lika viktig som att solen skulle explodera. Anime har också en distinkt användning av färg, ljus och skuggor som skapar kontrasterande och dramatiska visuella uttryck. Och det är väl där någonstans, i de visuella uttrycken – tillsammans med komponerandet av tid och dimension – tillsammans med en poetisk ton och ett upphöjt uttryck – som Call of the void har undertoner som influerats och inspirerats av animefilm.

Även koreografin har inspirerats av animekaraktärers kroppspråk, rörelser och uttryck. Dansaren Anton Borgström har bakgrund i popping, en dansteknik som bygger på illusioner samt animerade effekter och karaktärer, och i processen har vi arbetat med att korsa dessa uttryck och hitta nya potentialer i mötet mellan “anime-kroppspråket” och poppingtekniken – som resulterat i fysiska uttryck och koreografi som är mycket närvarande i verket.”

-Nicole Neidert

Nicole Neidert

Nicole har arbetat som danskonstnär sedan 2012. Hennes arbete fokuserar på artificiella uttryck, texturer/materialitet, våra sinnen, alternativa kroppar, känslostormar och dans. Genom verk som glider mellan illusioner och verkligheter vill hon exponera olika sidor av vår mänsklighet och expandera våra sinnen. Hennes verk har visats på bl.a Skånes Dansteater, SPIRA Kulturhus, Hjalmar Bergmanteatern Örebro och Malmö Konserthus. Med residens på Dansens Hus i Stockholm har hon arbetat fram verket Call of the void. Nicole Neidert tilldelades Birgit Cullberg-stipendiet 2021.

 

Anton Borgström

Umeåsonen Anton Borgström har arbetat som dansare sedan 2011. Med sin bas inom streetdance så har han genom åren medverkat på en bred front i olika typer av sammanhang. Från att vara en aktiv battle dansare till att senare leta sig in i den nutida scenkonsten. Han har tidigare jobbat med koreografer såsom Zero Visibilty Corp- Ina Christel Johannesen, Örjan Andersson, Malin Elgan, Viktor Fröjd, Erik Linghede, Fredrik Benke Rydman, m.fl. Anton har tidigare samarbetat med Nicole i produktionerna Cuttlefish och STM16:9FTT_VR.

Introduktion skapad i samarbete med Dansens hus projekt Movers signum:

Se Dansens Hus Q&A /XL

Ett samtal om tillhörighet och självkännedom möter vi koreograferna Marit Shirin Carolasdotter och Nicole Neidert samt dansaren Anton Borgström.

Dela: