Felix Klieser möter Rolf Martinsson

Bejublad dirigent återvänder och Sverigedebut för fantastisk hornist

Den unge dirigenten Eduardo Strausser kommer tillbaka till Norrlandsoperans Symfoniorkester efter en bejublad konsert under hösten 2022. Denna gång med första framförandet i Sverige av Rolf Martinssons hornkonsert Soundscape – A Walk in Colours, som också är ett beställningsverk från Norrlandsoperan. Vidare får vi höra en sinfonia av den kvinnliga 1700-talstonsättaren Marianna Martines och efter paus Antonin Dvoraks 7:e symfoni. Solist i Rolf Martinssons hornkonsert är den fantastiske hornisten Felix Klieser, som i och med detta gör sin Sverigedebut!

Information

Titel: Felix Klieser möter Rolf Martinsson

Längd:

Priser

Ordinarie:
350 kr
Pensionär:
315 kr
Student / 19-26 år:
175 kr
Upp t o m 18 år:
80 kr

Tidigare tillfällen

Mozarts kvinnliga inspirationskälla

Kvällens konsert inleds med ett wienklassisistiskt paradnummer signerat Marianna Martines (1744–1812), en österrikisk tonsättare, hyllad sångerska och mästare på cembalo som under sin levnadstid var känd i hela Europa. Hon komponerade över 200 verk, av vilka symfonin i C-dur räknas som den första hittills funna symfonin skriven av en kvinna. Martines fick sin utbildning genom lektioner hos bland andra Joseph Haydn, och sägs även ha varit en viktig inspirationskälla för Mozart. Vid 30 års ålder valdes hon in i Bolognas filharmoniska akademi som första kvinna någonsin. Tack vare sitt medlemsskap där fick hon flera av sina verk publicerade, något som var ovanligt för kvinnor i tiden – och som vi har stor glädje av idag.

Sverigedebut för Martinssons hornkonsert och för en av vår tids främsta

Efter den pampiga inledningen är det dags för svensk premiär av Rolf Martinssons hornkonsert Soundscape – A Walk in Colours. Här kastas lyssnaren in i en värld av dramatiska stigningar och fall som rör sig i ryckande framåtrörelser.

När hornet gör entré är det skirt och på samma gång tyngt av sin egen existens – som ett barn som frontalkrockar med verkligheten. Det finns någonting i den här musiken som påminner om hur poeten Gunnar Ekelöf skrev om människans kamp mot en obegriplig värld.

Själv beskriver Martinsson hur mötet med solisten Felix Klieser blev avgörande för hur han utformade stycket. I deras samtal föddes inte bara idén till verkets karaktär och titel utan också idéerna till vilka klangliga ljudlandskap, ”soundscapes”, Martinsson ville konstruera. Soundscape är hans nionde solokonsert, och en sambeställning av Norrlandsoperan och Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Felix Klieser, född 1991 i tyska Göttingen, är en av vår tids främsta hornister, uppmärksammad för sina utmejslade tolkningar.

Mera horn och en klarinett som ciceron

Avslutningsvis möter vi den tjeckiske mästaren Antonín Dvořáks Symfoni nr 7 i d-moll, komponerad under de tre första månaderna av året 1885. Konserten inleds med ett rasande allegro där hornen, precis som i Soundscape, har en framträdande roll. I den andra satsen är det istället klarinetten som blir lyssnarens ciceron, i en lyrisk melodislinga som leder över till scherzots folkdanstoner. När finalen kommer är det med orkesterns fulla register och kraft och en påföljande känsla av befrielse: som om en människa som man saknat under ett helt liv plötsligt återvänder.

Uttolkare av den sjunde symfonin har menat att Dvořák var påverkad av ett möte med tjeckiska soldater vid järnvägsstationen i Prag, och att de melankoliska dragen i musiken reflekterar hans engagemang för tjeckernas frihetskamp mot överheten. Symfoni nr 7 uruppfördes i London den 22 april 1885, med tonsättaren själv som dirigent. Den blev en bejublad succé och spelades inom kort av kända dirigenter som Hans Richter, Arthur Nikisch och Hans von Bülow.

Dirigent Eduardo Strausser

Dirigent för den här kvällens konsert är brasilianska Eduardo Strausser, som trots att han bara är några och tjugo redan har arbetat med orkestrar i USA, Sydamerika och Europa. Strausser gästade senast Norrlandsoperans Symfoniorkester hösten 2022.


Dela: