Fem väderstreck

Norrlandsoperans symfoniorkester visar upp sin bredd och spets med ett spännande kammarmusikprogram. Publiken bjuds på en fullmatad kväll med fem programpunkter där ensembler från vår orkester tar sig an både nyskrivet och klassiskt material. Kvällen hålls samman av presentatören Kjell Oscarsson.

Information

Titel: Fem väderstreck

Längd:

Priser

Ordinarie:
200 kr
Pensionär:
180 kr
Student (mot uppvisande av studentleg):
0 kr
19-26 år:
0 kr
Upp t o m 18 år:
80 kr
Medlem Umeå kammarmusikförening:
120 kr

Tidigare tillfällen

Daniel Hjorth – Memory Tunes

Tuba och förinspelade tubastämmor.

Premiär! Tonsättaren är själv på plats för att medverka vid uruppförandet av verket Memory Tunes (2023).

Tubans roll genom historien har ofta varit att kompa och att bilda fundamentet i musiken, både klangligt och rytmiskt. Men instrumentet har också en fantastiskt sjungande tonkvalitet. I Memory Tunes får tuban utforska alla dessa roller i en musik som trots allt mestadels fokuserar på det rent melodiska.

I en symfoniorkester finns bara en tubaist. Som en kontrast till detta ville Daniel Hjorth skapa ”ett hav” av tubor som fyller konsertsalen. Musiken består av 18 tubastämmor plus en solostämma. Solisten Linus Mattson har tidigare spelat in de stämmor som kommer att spelas upp från en dator vid framförandet. Till de förinspelade stämmorna spelas solostämman live.

Blåskvintett ur Norrlandsoperans symfoniorkester

Formatet blåskvintett borgar för uttrycksfullt samspel, pregnans och precision. I Samuel Barbers Summer Music från 1956 visar blåskvintetten upp varje instruments karaktär och möjligheter. Stycket är skrivet i en enda sats med mångskiftande inslag från lyriskt vemod till kontrapunktisk energi.

Eugène Bozza – Trois Essais pour Trombone et Percussion

Det här är inte bara en komposition- det är en resa genom ett ljudlandskap där kraften i trombonen möter precisionen i slagverkets rytmiska mångfald.

Bozza, en mästare inom fransk musik, har skapat en verklig pärla som kombinerar en djup konstnärlighetmed teknisk utmaning. ”Trois Essais” tar lyssnaren med på en resa genom tre distinkta essäer, var och en fylld med en unik palett av ljud och känslor.

Avatarkvartetten & Torbjörn Näsbom

Från att ha varit ett sidoinstrument blev nyckelharpan Torbjörn Näsboms huvudinstrument. Efter en lång karriär som violinist i Norrlandsoperans symfoniorkester turnerar han nu världen över med sin breda repertoar som inkluderar folkmusik, klezmer och barockmusik. Ensemblen kommer att bjuda på nyskriven folkmusik i arrangemang för nyckelharpa och stråkkvartett. Avatarkvartetten är fyra rutinerade stråkmusiker som turnerat och spelat i många sammanhang.

Turmalinen – Torbjörn Näsbom
Låt till Kim – Torbjörn Näsbom
Vägen hem – Pär Näsbom
Vatten – Torbjörn Näsbom

Anders Lind- Three movements for augmented orchestra & Voyage One

Modern teknik möter traditionella instrument i tonsättaren Anders Linds koncept Mobiltelefonorkestern. Musiker från Norrlandsoperans symfoniorkester använder vanliga noter, och spelar tillsammans med 30 ungdomar som framför sina stämmor på mobiltelefoner efter ett färgkodat noteringssystem.

Med Three Movements for Augmented Orchestra utmanar tonsättaren Anders Lind en rad gängse normer utifrån den symfoniska orkesterns framförandetraditioner och konventioner. I tre sammanhängande satser utforskas olika klangliga möjligheter med denna förstärkta orkester. Det blir en musikalisk resa där traditionella orkesterinstruments organiska uttryck vävs samman med elektroniskt bearbetade klanger och syntetiska ljud. En stråksektion möter atmosfäriska mobilorkesterklanger, djupa subbasar möter frenetiska slagverksrytmer, en fagott spelar melodiska motiv ihop med en filtermodulerad synt…De akustiska instrumenten närmar sig de elektroniska och vice versa i en organiserad lek med ljud.

Voyage One komponerades ursprungligen 2017 för mobiltelefonorkester. I en sats introduceras sex stämmor successivt som gradvis skapar en harmonisk struktur, upp till ett avslutande klimax. Verket kännetecknas av strikta ramar där varje stämma begränsas till endast fyra toner, baserat på de specifika möjligheterna i mobiltelefonorkesterns instrumentgränssnitt. Voyage One är en utforskning av det okända, där mobiltelefonorkestern representerar kollektivet och vikten av samspel för att skapa mening. Verket har genomgått flera bearbetningar och har framförts vid olika tillfällen, inklusive Festival Maribor i Slovenien, konsert med Riga Sinfonietta i Estland, och senast under Norrlandsoperans Västerbottensturné med mobiltelefonorkestern hösten 2023.

Mobiltelefonorkestern verkar inom ramen för ett treårigt metodutvecklingsprojekt mellan Norrlandsoperan och Umeå Universitet. Projektets övergripande syfte är att ge ungdomar en ingång till aktivt musiklyssnande och musicerande, och att skapa konstmusik som är relevant för samtiden.

Dela: