Frida Hammar

  • Konst

Day to Day (to some kind of book) Work

Välkommen in i en konstnärs vardagliga arbetsprocess. Frida Hammar är bildkonstnär, illustratör och animatör från Umeå. I denna utställning berättar Hammar om den dagliga konstnärliga processen utifrån 12 projekt från 2019. Utställningen kan du se online på NO play.

Information

Titel:
Frida Hammar

Tidigare tillfällen

– Livevernissage
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online

Välkommen på livesänd vernissage!

Frida Hammar håller en digital vernissage i form av livesänt samtal på Norrlandsoperans Facebooksida fredag 15 maj kl 16.00. Under sändningen blir Frida Hammar intervjuad av den svenska journalisten och radioproducenten Erica Dahlgren. Allmänheten kan ställa egna frågor till konstnären i kommentarsfältet under hela intervjun. Efter livesändningen öppnar utställningen på NO play.

Det här vill jag se!


Frida Hammar är bildkonstnär, illustratör och animatör, bosatt i Umeå. Frida tog examen från Konstfack år 2004 och hon varvar eget arbete med undervisning och olika illustrationsuppdrag, allt från att ha gestaltat en bokbuss till mönsterdesign. Frida är en av initiativtagarna till Drink & Draw där Svenska tecknare bjuder in alla som är intresserade av att teckna att dela detta intresse och inspireras av varandra.

Se utställningen

Frida om sitt konstnärliga arbete

I det dagliga arbetet har jag alltid älskat att jobbat under teman eller undersöka olika ämnen. Vissa teman tecknar jag mig igenom en hel skissbok för att förstå mig på. Ibland tar det tid att hitta ord eller teckningar, att förmedla mina tankar och funderingar på. Andra ämnen är genomarbetade och “klara” att kommunicera efter bara ett uppslag eller två. När kan man egentligen kalla en rad teckningar och ord för en berättelse? Istället för att anpassa arbetet efter (bok)formen så hittar jag lust i att utforska formen efter, eller tillsammans, med innehållet. Jag jobbar ofta med både ord och bild, och i olika nivåer av berättande. Jag tycker om att undersöka vart gränser går, när är boken inte längre bok? och när är berättelsen inte längre en berättelse? och hur kan de komplettera eller reducera varandra?

Då visuell kommunikation alltid haft en mycket starkare påverkan på mig än endast kommunikation via text, så har det varit viktigt för mig att skapa och använda mig av bilder för det jag vill berätta. För att kommunicera, beröra och möjliggöra förändring i denna värld tror jag att vi behöver både och.

I denna utställning visar Frida tolv arbeten från 2019, då hon bestämde sig för att varje månad presentera sitt dagliga arbete i ett berättande format.


Frida Hammar Day to Day (to some kind of book) Work

An online-exhibition about daily drawing committments in a storytelling format.

Frida Hammar is an artist, illustrator and animation artist, living in Umeå. Frida graduated from Konstfack in 2004. She combines her own artistic work with teaching and various illustration assignments, such as designing a book bus or pattern design. Frida is one of the initiators of Drink & Draw, in which the Swedish organisation Svenska tecknare invite everyone who is interested in drawing to share this interest and inspire each other.

This is how Frida with her own words describes her relationship with drawing: In my own work, I have always loved working under themes or researching different subjects. Some themes take me a whole sketchbook to understand and to find a way to mediate my thoughts about the subject. Other topics are elaborate and ”ready” to communicate after just a look or two. It launches something in me and arouse a curiosity to explore non-traditional book formats. Instead of adapting the work to the form, I find it desirable to explore the form according to, or together with, the content. I often work with both words and pictures, and at different levels of classical storytelling. I like to explore the boundaries, when is the book no longer a book and when is the story no longer a story and how can they complement or reduce each other.

Since visual communication always had a much stronger impact on me than just communication via text, it has been important for me to create and use images for what I want to tell. In order to communicate, touch and enable change in this world, I think we need both.

In this online  exhibition Frida Hammar exhibits 12 art pieces from 2019, a period when she every month presented har daily drawing practice as a storytelling format.

Dela: