Vernissage: Levels of Silence III – Sara Wallgren

Chase

(installation, ljud, teckning)

Sara Wallgren visar Chase, en ny installation bestående av ett ljudverk och teckningar. Utställningen visas tom 8 juni i Vita Kuben.

Ljud fyller osynligt utrymmen och omgivningar. Genom materia kan ljudvågor fortplantas och bli hörbara för det mänskliga örat. Form och materia är nödvändiga komponenter för ljudets existens men påverkar även hur vi uppfattar ljudvågorna. Utan materia dör ljudet ut i vakuum.

I Aria hörs fem röster sjunga en enkel rytmisk melodi. Ljudet av rösterna kommer ur polyhedriska former hängande från taket med inbyggda högtalare. Melodin är skapad kring och baserad på den geometriska formen som utgör högtalaren.  Triangeln, som utgör basen för formen utgör även basen för rytmen. På så vis byggs en korrelation mellan formen och ljudet.

Rösterna i ljudverket är inte bärare av budskap. De sjunger inga ord. De är menade att enkom vara röster och bara vara vad en röst är. Luft; som ges ett ljud och en klang genom stämbandets svängningar och kroppens omgivadnde arkitektur. Även om rösterna saknar ett talat budskap kan de vara fulla av information.

Information

Titel:
Vernissage: Levels of Silence III – Sara Wallgren
Längd:

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

 

Inom radio-astronomi lyssnar astronomer på radiovågor från rymden och kan genom ljudvågens information få information om en himlakropps avstånd, uppbyggnad och riktning, massa.  På liknande vis kan vi genom att lyssna på en människas röst avgöra ett tillstånd.

De vägg-baserade verken, Awaiting turn I och Awaiting turn II är tystade ljud. Inkapslade i blyerts på trä. Awaiting turn I är en kodad text. Precis som noter är tystat ljud nedskrivet på ett papper som väntar på ett tillfälle att bli tolkade, spelade, uttalade och hörda. Objektet innehåller information utöver det lager vi kan se. Genom att omvandla noten till ett ljud blir det hörbart, genom att omvandla koden till bokstäver blir det till ord. Koden som teckningen är uppbyggd av bygger på trianglars förhållande till varandra. I korrespondens med ljudverket vars rytm och melodi är baserad på triangeln. Men samtidigt som det är en systematisk kod för en text, skapar bilden ett brus.

Centralt i Wallgrens arbetsprocess är att finna balans mellan ämnen hon intresserar sig för och den metod hon dras till. Basen för hennes konstnärskap ligger i teckning och ljudkonst med ett starkt fokus på ljud. Hon arbetar ofta med en sorts översättande där tillexempel det osynliga ljudet får en kropp genom ett objekt eller ett teckningsverk. Genom att vrida och vända på ett fenomen och översätta det till en annan form skapas ett annat perspektiv från vilket man kan utforska ämnet och upptäcka något nytt. I översättningen går någonting förlorat medan någonting annat tillförs genom processen. Hon intresserar sig ofta för föremåls, företeelsers och situationers inne- boende begränsningar och använder inte sällan detta som ramar för den kreativa processen.

Om konstnären

Sara Wallgren är född 1981 och är uppvuxen i Garphyttan utanför Örebro. Hon studerade konst på Fria Målarskolan i Halmstad mellan 2001-2002 och därefter gick hon Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2003-2005 innan hon började på Konsthögskolan i Malmö. 2008 hade hon en utbytestermin på The Cooper Union School of fine Arts i New York och 2010 avslutade hon sin master. Hon är nu bosatt i Berlin.

Dela: