Hybrid Bird

Jan Carleklev

I en del köpcentran och större hotell kan man ibland höra inspelad fågelsång – Jan Carleklev tar det hela ett steg till när han konstruerar artificiella hackspettar av den utrotningshotade arten Vitryggig hackspett. Ger det oss en känsla av att vara nära naturen? Eller är det Cedric Price berömda citat: ”Technology is the answer, but what is the question”, som ekar mellan björkarna i ett trevande mantra…?

Fri entré

Information

Titel: Hybrid Bird

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

I utställningen Hybrid Bird möter du Jan Carleklevs egensinniga ljudvärld som präglas av konstnärens akustiska undersökningar och syntetiska experiment. Det är en flyktig berättelse ur en mekanisk fågels perspektiv där både människor och djur kommer till tals i en märkvärdig sång. Men vad handlar sången om när den mekaniska fågeln kallar på vår uppmärksamhet?

Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har Jan Carleklev turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar han som konstnär med ljud som sitt främsta material. Men material och metoder varierar och verken talar till flera sinnen. Carleklev har etablerat en framgångsrik konstnärlig praktik där han själv eller i deltagande processer tillsammans med sin publik utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud.


In English

In the exhibition HYBRID BIRD, we meet Jan Carleklev’s special soundscape, which is characterized by the artist’s acoustic investigations and synthetic experiments. It is a volatile story from the perspective of a mechanical bird where both humans and animals speak in a remarkable song. But what is the song about when the mechanical bird calls for our attention? Does it give us a sense of being close to nature? Or is it like Cedric Price’s famous quote: “Technology is the answer, but what is the question”, which echoes between the birches in a tentative mantra.

With a master’s degree from Konstfack and a background as a composer and musician, Jan Carleklev has toured in different parts of the world with music and performing arts. Today he works as an artist with sound as his main media, but materials and methods vary and his works speak to several senses. Carleklev has established a successful artistic practice where he himself or in participatory processes together with his audience explores our relationship to our surroundings and perhaps above all our relationship to ourselves with the help of sound.

 

Dela: