Manuel Pelmuş

Solo Show

Höstens program i Vita Kuben cureras av Frida Sandström och Marianna Feher. Som en del av programmet har de bjudit den oslobaserade konstnären och koreografen Manuel Pelmuş. Välkommen in till Black Box för en föreläsning i mörker om minne och motstånd med Pelmuş själv.

Fri entré

Information

Titel: Manuel Pelmuş

Längd:

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Pelmuş är internationellt verksam inom fälten dans, performance och bildkonst, vars konstnärliga och institutionella infrastruktur utgör centrala punkter i hans konstnärliga arbete. Genom att undersöka de materiella och affektiva spår som uppstår i de kontexter och sammanhang där han verkar, granskar Pelmuş hur dessa påverkar den arbetande kroppen i termer av rörelse, affekt, relationer och historier.

I övergången från tid och plats, och vice versa, blottlägger han berättelser som ännu inte verbaliserats, samt underliggande normer och maktdynamiker – för att genom det koreografiska arbetet modifiera dessa. Detta gör Pelmuş genom att ge röst åt de konflikter som uppstår i korsningen av kontext och handling – knytpunkter som Pelmuş alltid inkluderar sig själv i, och vari den konstnärliga handlingen tar sin avstamp.

Evenemanget är gratis men du måste boka en plats

Boka en plats

Curatorerna Marianna Feher och Frida Sandström

Marianna Feher och Frida Sandström arbetar tillsammans sedan 2018. De är båda intresserade av de frågor som uppstår i relation till konstens och gemenskapens distribution, konflikter och möjliga mobiliserande former, något som även står i fokus för deras samarbete. Under hösten 2020 leder de kursen Art in Today’s Society vid Umeå konsthögskola, där även Manuel Pelmuş håller en workshop.
Välkommen till introduktion med Marianna Feher kl 19.40
– Helt gratis och ingen anmälan krävs.
Psst! Samma kväll öppnar en utställning med Gülsün Karamustafa i Vita Kuben.
Kom och titta in före eller efter föreläsningen!

English

This autumn’s program in Vita Kuben is curated by Frida Sandström and Marianna Feher. As part of the program, they have invited Manuel Pelmuş an Oslo based artist and choreographer educated in Bucharest and internationally active in the field of dance, performance and visual arts.

Recomposing traces that not only he embodies but which also surrounds him, Pelmuş emphasises on lineages across places and times, by investigating the modus operandi of an archive, a narration or a power relation – with the a empt to outline their unspoken choreography, and simultaneously adding details that may both highlight and change their character. By voicing the conflicts that occur in precisely these crossroads, Pelmuş includes himself in the story that is told, and this is where the action departs, as well as what it creates: refusing both past and -post, Pelmuş works through the pre-sense.

This event is free. To participate email us.

Curators Marianna Feher och Frida Sandström

Marianna Feher and Frida Sandström have been collaborating since 2018. They are both interested in the questions that arise in relation to art and its shared distributions, issues and possible mobilising forms – aspects that are central within their collaborative practice as well. During the fall semester 2020, they will lead the course “Art in Today’s Society” at Umeå Academy of Fine Arts, where Manuel Pelmuş will also hold a workshop
Welcome to the introduction with Marianna Feher at 19.40
– Completely free and no registration required.
Psst! The same evening, an exhibition opens with Gülsün Karamustafa in Vita Kuben.
Come and visit before or after the lecture!

Dela: