MADE

Chuyia Chia

Chuyia Chia är född 1970 I Malaysia. Hon studerade i Singapore men är nu baserad i Göteborg. Som konstnär är hon utbildad inom måleri men övergick successivt till att arbeta mer med installation och performance. Hennes ingång till konsten är starkt kopplad till hennes identitet som invandrad på 90-talet, vilket också förser henne med ett globalt perspektiv.

Andra viktiga ämnen för Chuyia är miljöfrågor liksom mellanmänskliga relationer och kommunikation och hur kroppen kan förmedla kunskap och känslor. Chiuya har deltagit i mängder av festivaler och utställningar i mer än 30 länder.

I denna performance använder sig Chuyia av purjolök vilken hon bearbetar på olika sätt och omformar till ett skydd för kroppen.

Information

Titel: MADE

Tidigare tillfällen

Dela: