The Art Museum

The Art Museum

En föräldragrupp blir i extas över en dragvisning, Poul Nesgaard läser högt för två maskar i museets källare och på övervakningskameran dyker plötsligt en konstig papiermachélåda upp framför museets port…

Fri entré

Information

Titel: The Art Museum

Pris

Fri entré

Tidigare tillfällen

Med ett helt nytt filmverk rör sig konstnärsduon Astrup & Bordorff bakom kulisserna på Statens Museum för Konst och tecknar ett sorgset porträtt av hela Danmarks konstmuseum 2021. Astrup & Bordorff har fördjupat sig i gamla brev och historiska dokument i SMK:s arkiv, läst publikundersökningar och studerat museets förändringsstrategier – och inte minst talat med medarbetare i hela huset. Resultatet är vad konstnärerna själva kallar en filmkabaré. En filmkabaré där anekdoter, konstnärliga betraktelser och kulturpolitiska uttalanden blandas i ett humoristiskt och underhållande filmiskt berättande och som alltid i deras arbeten med en kritisk och humoristisk twist.


A group of parents become ecstatic about a drag show, Poul Nesgaard reads aloud for two worms in the museum’s basement and on the surveillance camera a strange papiermaché box suddenly appears in front of the museum’s gate …

With a completely new film work, the artist duo Astrup & Bordorff move behind the scenes at the Statens Museum för Konst and draw a sad portrait of the entire Danish Art Museum in 2021. Astrup & Bordorff have immersed themselves in old letters and historical documents in SMK’s archives, read audience surveys and studied the museum’s development strategies – and not at least talked to staff throughout the house. The result is what the artists themselves call a film cabaret. A film cabaret where anecdotes, artistic considerations and cultural policy statements are mixed in a humorous and entertaining cinematic narrative and as always for Astrup & Borduff delivered with a critical twist.

 

Dela: